08 March 2021

Damas holds annual blood donation camp 2021

On the occasion of Damas Company’s Anniversary day, we organized a blood donation camp in Maldives Blood Service on 27th February 2021. Blood donation camp is an annual program organized by Damas Company to do its part in helping out the community. This is the 11th consecutive year of organizing this camp. Every year, our staff, family & friends and customers...

02 July 2020

DAMAS FURNITURE 2 RELOCATES TO INDEX FURNITURE BY DAMAS

We are pleased to announce that DAMAS Furniture 2 (Abadhah Ufaa Magu, Henvayru, Male’) has moved to a new location....

27 February 2020

DAMAS Staffs donates Blood to Maldives Blood Service

DAMAS Company Private Limited carried out a blood donation camp on Wednesday, February 26, 2020, as part of the 19th...

02 February 2020

DAMAS CONCLUDES ANNUAL SALE, LUCKY DRAW WINNERS

Maldives’ most reputed brand Damas Furniture & Index Furniture by Damas Company Pvt Ltd concludes their year-end “Annual Sale” promotion...

29 January 2020

MEDICA CELEBRATES 07TH ANNIVERSARY

Medica Hospital located in Male city celebrated its 07th anniversary. The hospital was established on 19th January 2012 and celebrates...

24 November 2019

MEDICA BEGINS CIRCUMCISION CAMP

Medica Hospital has begun its Circumcision Camp and introduced a special package for circumcisions. Medica reports high demand for its...

18 November 2019

MEDICA HOSPITAL HELD FREE DIABETIC SCREENING IN OCCASION OF WORLD DIABETES DAY

Medica Hospital has conducted a Free Diabetes Screening session in which more than 80+ outpatients were screened. The Diabetic screening...

27 October 2019

Damas Company Conducted Annual Health Screening Program For Staffs

Damas Company Pte Ltd, in collaboration with Dhamana Veshi concludes a one-day health screening program “Hashirakka” which was held at...

26 October 2019

Medica Hospital Concludes Customer Care Training Held To Mark The Ending Of Customer Care Week 2019

Medica Hospital has successfully concluded customer care training to celebrate the ending of Customer Care Week 2019. The customer care training...

24 October 2019

Damas Collaborates To Provide Special Discounts For MFLC Leasing Scheme

Damas and Maldives Finance Leasing Company Limited (MFLC) signs to provide special discounts for furniture and accessories at Damas Furniture...

01 October 2019

Medica Hospital introduces Circumcision Package 2019

Medica Hospital is pleased to introduce this year's Circumcision Package. The package will be offered from November onwards. The package includes...

30 September 2019

Medica Hospital conducted Cardiovascular Disease Prevention Information Session for Anti-Corruption Commission of Maldives

As part of the World Heart Day Activities, Medica Hospital conducted an information session on Cardiovascular Disease Prevention for the...

08 September 2019

Free Diabetes Screening Program Held at Medica Hospital

Our subsidiary property Medica Hospital collaborated with Diabetes Society of The Maldives conducted a free diabetes screening and information on...

31 August 2019

ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ޑިއުރޯފްލެކްސް ބްރޭންޑްގެ މުޅިން އާ ގޮދަޑިތަކެއް

ދަމާސް ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ޑިއުރޯފްލެކްސް ބްރޭންޑްގެ މުޅިން އާ ގޮދަޑިތަކެއް ނެރެފިއެވެ.  ދަމާސް އިން މިފަހަރު މާކެޓަށް ނެރެފައިވަނީ ޑިއުރޯފްލެކްސްގެ އެނަރޖެޓިކް، ޑިއުރޯޕެޑިކް، އެސެންޝިއަލް އަދި ނެޗުރަލް...

19 August 2019

Damas to introduce Mid-Year special branded product line at AI Maldives TechFair in Ukulhas

Damas company will be participating in SKIMA 2019’s and AI Maldives TechFair showcasing wide variety of product lines and services...